English

Hegedűs D. Géza

Hegedűs D. Géza Ib­rány­ban szü­le­tett. Középiskolai tanulmányait Debrecenben végezte, ahol építészeti technikumba járt, de már akkor a mozi és a színház világa vonzotta igazán.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolán Horvai István osztályában végzett 1975-ben, majd a Vígszínházhoz szerződött, és azóta is a társulat tagja.

Először a Harmincéves vagyok című musicalben tűnt ki énekhangjával és impulzív jelenlétével, majd következtek a súlyosabb, összetettebb karakterek. Emlékezetes alakítása volt Kleist Homburg hercegének melankolikus, veszteségre kárhoztatott fiatalembere, a Kőműves Kelemen bűnössé vált idealista akarnoka, a csupa iróniával és gyengédséggel teli Barrabás B. Barrabás és a Révész A Padlásból vagy a tragikus igazságokkal szembesített Fiú Nádas Péter Találkozásából. Pályájának meghatározó szerepe lett Ibsen Nórájában Torvald, ahogy később az Úrhatnám polgár erőszakos családi diktátora, Az ünnep és az Augusztus Oklahomában bűnös apafigurája. Ikonikus alakításai közé sorolható A revizor Polgármestere és

Két nagyhatású monodrámában is láthatta őt a közönség: a Camus Pestis című regényének színpadi változata illetve a Márai írásaiból készült Hallgatni akartam éveken át nagy sikerrel ment a Víg Házi Színpadán.

1987 óta tanít a Szín­ház- és Film­mű­vé­sze­ti Egye­te­men. 1992-ben el­vé­gez­te a ren­de­ző sza­kot is. 2000-ben megszerezte a DLA fokozatot is.

Rendezőként olyan nagysikerű produkciók fűződnek a nevéhez, mint A dzsungel könyve, a Sógornők, az Egy csók és más semmi vagy a Katharina Blum elveszett tisztessége.

Csaknem 150 színpadi szereppel, 40 rendezéssel, és több mint 70 film- illetve tévéjátékkal a háta mögött a mai napig nem­ze­dé­ké­nek egyik leg­töb­bet ját­szó, legaktívabb mű­vé­sze.

Színházi munkái mellett a társadalmi felelősségvállalás egyik élharcosa. A Magyar Színházi Társaság elnökségének és a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanácsának tagja, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Művészeti alkotótevékenységét számtalan díjjal és rangos kitüntetéssel ismerték el. A Já­szai Ma­ri-dí­jat 1980-ban, az Ér­de­mes Mű­vész ki­tün­te­tést pedig 1989-ben kapta meg. A Víg­szín­ház He­ge­dűs Gyu­la-em­lék­gyű­rű­jét 1982-ben, a legjobb alakításért járó Ajtay–dí­jat pedig hétszer nyer­te el. 2006-ban Har­sá­nyi Zsolt-em­lék­díj­jal ju­tal­maz­ták. 2007-ben Ki­vá­ló Mű­vész lett, és Örö­kös Tag­ság ki­tün­te­tést ka­pott. 2008-ban Gun­del Mű­vé­sze­ti Díj­jal és Roboz Imre Mű­vé­sze­ti Em­lék­díj­jal is­mer­ték el gaz­dag pá­lyá­ját. 2009-ben meg­kap­ta a Kos­suth-dí­jat is.

Díjak

1980 – Já­szai Ma­ri-díj
1982 – He­ge­dűs Gyu­la-em­lék­gyű­rű | Vígszínház
1989 – Ér­de­mes Mű­vész
1993 – Ajtay Andor-emlékdíj | Vígszínház
1998 – Ajtay Andor-emlékdíj | Vígszínház  
2001 – Ajtay Andor-emlékdíj | Vígszínház
2005 – Rad­nó­ti Mik­lós an­ti­rasszis­ta díj
2006 – Har­sá­nyi Zsolt-díj | Vígszínház
2006 – Ib­rány dísz­pol­gá­ra
2007 – Ki­vá­ló Mű­vész
2007 – Hal­ha­tat­la­nok Tár­su­la­ta - Örö­kös Tag­ság
2007 – Szí­ni­kri­ti­ku­sok Díja
2008 – Gun­del Mű­vé­sze­ti Díj
2008 – Roboz Imre Művészeti Emlékdíj
2009 – Kos­suth-díj
2011 – XIII. ke­rü­let dísz­pol­gá­ra
2012 – Ajtay Andor-emlékdíj | Vígszínház
2014 – Am­fi­te­át­rum-díj
2014 – Víg­szín­ház-díj
2015 – Bilicsi-díj
2015 – Ajtay Andor-emlékdíj | Vígszínház
2015 – Gábor Mik­lós-díj
2016 – A Szé­che­nyi Aka­dé­mia tagja
2017 – Prima díj
2017 – Ajtay Andor-emlékdíj | Vígszínház
2018 – Magyar Filmdíj – Legjobb férfi főszereplő (tévéfilm)
2019 – Magyar Filmdíj – Legjobb férfi főszereplő (játékfilm)
2019 – Magyar Filmkritikusok Díja – Legjobb férfi alakítás díja
2019 – Ajtay Andor-emlékdíj | Vígszínház

Jelenlegi szerepei