English

Hegedűs D. Géza

Hegedűs D. Géza Ib­rány­ban szü­le­tett. Középiskolai tanulmányait Debrecenben végezte, ahol építészeti technikumba járt, de már akkor a mozi és a színház világa vonzotta igazán.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolán Horvai István osztályában végzett 1975-ben, majd a Vígszínházhoz szerződött, és azóta is a társulat tagja.

Először a Harmincéves vagyok című musicalben tűnt ki énekhangjával és impulzív jelenlétével, majd következtek a súlyosabb, összetettebb karakterek. Emlékezetes alakítása volt Kleist Homburg hercegének melankolikus, veszteségre kárhoztatott fiatalembere, a Kőműves Kelemen bűnössé vált idealista akarnoka, a csupa iróniával és gyengédséggel teli Barrabás B. Barrabás és a Révész A Padlásból vagy a tragikus igazságokkal szembesített Fiú Nádas Péter Találkozásából. Pályájának meghatározó szerepe lett Ibsen Nórájában Torvald, ahogy később az Úrhatnám polgár erőszakos családi diktátora, Az ünnep és az Augusztus Oklahomában bűnös apafigurája. Ikonikus alakításai közé sorolható A revizor Polgármestere és

Két nagyhatású monodrámában is láthatta őt a közönség: a Camus Pestis című regényének színpadi változata illetve a Márai írásaiból készült Hallgatni akartam éveken át nagy sikerrel ment a Víg Házi Színpadán.

1987 óta tanít a Szín­ház- és Film­mű­vé­sze­ti Egye­te­men. 1992-ben el­vé­gez­te a ren­de­ző sza­kot is. 2000-ben megszerezte a DLA fokozatot is.

Rendezőként olyan nagysikerű produkciók fűződnek a nevéhez, mint A dzsungel könyve, a Sógornők, az Egy csók és más semmi vagy a Katharina Blum elveszett tisztessége.

Csaknem 150 színpadi szereppel, 40 rendezéssel, és több mint 70 film- illetve tévéjátékkal a háta mögött a mai napig nem­ze­dé­ké­nek egyik leg­töb­bet ját­szó, legaktívabb mű­vé­sze.

Színházi munkái mellett a társadalmi felelősségvállalás egyik élharcosa. A Magyar Színházi Társaság elnökségének és a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanácsának tagja, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Művészeti alkotótevékenységét számtalan díjjal és rangos kitüntetéssel ismerték el. A Já­szai Ma­ri-dí­jat 1980-ban, az Ér­de­mes Mű­vész ki­tün­te­tést pedig 1989-ben kapta meg. A Víg­szín­ház He­ge­dűs Gyu­la-em­lék­gyű­rű­jét 1982-ben, a legjobb alakításért járó Ajtay–dí­jat pedig hétszer nyer­te el. 2006-ban Har­sá­nyi Zsolt-em­lék­díj­jal ju­tal­maz­ták. 2007-ben Ki­vá­ló Mű­vész lett, és Örö­kös Tag­ság ki­tün­te­tést ka­pott. 2008-ban Gun­del Mű­vé­sze­ti Díj­jal és Roboz Imre Mű­vé­sze­ti Em­lék­díj­jal is­mer­ték el gaz­dag pá­lyá­ját. 2009-ben meg­kap­ta a Kos­suth-dí­jat is.

Weboldal

Jelenlegi szerepei

Legközelebbi fellépései

Sirály

október 14. péntek, 19:00
Jegyvásárlás
november 29. kedd, 19:00
Jegyvásárlás

Szerelmek városa

november 17. csütörtök, 19:00
Jegyvásárlás

A nagy Gatsby

október 28. péntek, 19:00
Jegyvásárlás
október 29. szombat, 19:00
Jegyvásárlás
november 8. kedd, 19:00
Jegyvásárlás
november 27. vasárnap, 19:00
Jegyvásárlás

Hallgatni akartam

október 16. vasárnap, 19:30
Jegyvásárlás
november 6. vasárnap, 19:30
Jegyvásárlás

A kastély

október 8. szombat, 19:00
Jegyvásárlás
október 9. vasárnap, 19:00
Jegyvásárlás
október 15. szombat, 19:00
Jegyvásárlás
október 25. kedd, 19:00
Jegyvásárlás
november 5. szombat, 19:00
Jegyvásárlás
november 24. csütörtök, 19:00
Jegyvásárlás
november 25. péntek, 19:00
Jegyvásárlás

Az öreg hölgy látogatása

október 20. csütörtök, 19:00
Jegyvásárlás
november 19. szombat, 19:00
Jegyvásárlás

A Nyugat császára

november 11. péntek, 19:00
Jegyvásárlás

Díjak

Já­szai Ma­ri-díj (1980)
He­ge­dűs Gyu­la-em­lék­gyű­rű (1982)
Ér­de­mes Mű­vész (1989)
Ajtay Andor-díj (1993, 1998, 2001, 2012, 2015, 2017, 2019)
Rad­nó­ti Mik­lós an­ti­rasszis­ta díj (2005)
Har­sá­nyi Zsolt-díj (2006)
Ib­rány dísz­pol­gá­ra (2006)
Ki­vá­ló Mű­vész (2007)
Hal­ha­tat­la­nok Tár­su­la­ta - Örö­kös Tag­ság (2007)
Szí­ni­kri­ti­ku­sok Díja (2007)
Gun­del Mű­vé­sze­ti Díj (2008)
Roboz Imre-díj (2008)
Gun­del Mű­vé­sze­ti Díj (2008)
Kos­suth-díj (2009)
XIII. ke­rü­let dísz­pol­gá­ra (2011)
Am­fi­te­át­rum-díj (2014)
Víg­szín­ház-díj (2014)
Bilicsi-díj (2015)
Gábor Mik­lós-díj (2015)
A Szé­che­nyi Aka­dé­mia tagja (2016)
Prima díj (2017)
Magyar Filmdíj (2018) – Legjobb férfi főszereplő (tévéfilm)
Magyar Filmdíj (2019) – Legjobb férfi főszereplő (játékfilm)
Magyar Filmkritikusok Díja – Legjobb férfi alakítás díja (2019)

Hegedűs D. Géza