English

Elkészült a Vígszínház Etikai Kódexe
2021. 03. 08.

Több hónapos munka után, szakértők, ügyvédek, a Biztonságos Terek Alapítvány, a Színházi Dolgozók Vígszínházi Alapszervezete és az intézmény Művészeti Tanácsa bevonásával elkészült a Vígszínház Etikai Kódexe és Eljárási Rendje. A színház célja, hogy olyan munkahelyi környezetet biztosítson munkavállalói és szerződéses partnerei számára, amely biztonságos, mindenféle hatalmi visszaéléstől, erőszaktól és zaklatástól mentes, és amely az emberi méltóság kölcsönös tiszteletben tartásán alapul.

„Az előzmények ismeretében a szakmában és az egész világban zajló folyamatok miatt fontosnak tartottuk, hogy létrejöjjön egy ilyen dokumentum. Egy tiszta keretrendszer önmagában visszatartó erő. Ki-ki tudja, milyen következményekkel jár a normák megsértése.  Össze kellett egyeztetnünk etikai kérdéseket a jog világával, mindezt a színház sajátos munkarendjébe ágyazva. Fontos, hogy élni és ne visszaélni lehessen a kódex kínálta szabályrendszerrel. Tisztességes, átlátható eljárás keretében legyenek kivizsgálva ezek az esetek.  Mérföldkőnek tekintjük az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi életben. Természetesen az elsődleges cél olyan légkört teremteni, amelyben a hatalommal való visszaélés vagy a szexuális abúzus fel sem merülhet. Bízom benne, hogy a lefektetett keretek segítenek abban is, hogy a szakmánkról kialakult kép pozitív irányba változzon. Mi mindent megteszünk ennek érdekében. Sok minden zaklatta fel, keserítette meg a mindennapjainkat az elmúlt időszakban. A munkára, a jövőnkre szeretnénk koncentrálni! Színházat csinálni csodálatos játék, ez egy csodálatos közeg, ami nélkül nem tudnunk létezni, sem mi, sem a világ” – emeli ki Rudolf Péter, az intézmény igazgatója.

A Vígszínház mindent megtesz azért, hogy biztonságos munkahelyi légkört teremtsen a színház dolgozóinak és szerződéses partnereinek. Ennek érdekében széleskörű egyeztetések és több száz órányi szakértői munka után létrejött a Vígszínház Etikai Kódexe, ami biztosítja, hogy a panaszosok, bejelentők megfelelő fórumon tudjanak segítséget kérni és kapni. Az etikai eljárási rend létrehozásával a cél, hogy tisztázni lehessen a zaklatással kapcsolatos, illetve a hatalommal való visszaéléses ügyeket. A szabályzat másik fontos eleme, hogy definiálja, illetve meghatározza az etikus viselkedés keretrendszerét. Elkészült egy rövid, közérthetően megírt összefoglaló anyag is, amely az etikai eljárás legfontosabb alapismérveit tartalmazza.

Etikai eljárás akkor indítható, ha a panaszos úgy érzi, hogy őt munkavégzés közben, munkaidőben, vagy a munkavégzéssel szoros összefüggésben szexuálisan vagy egyéb módon zaklatták, vagy hatalmi visszaélés áldozata lett. Olyan külsős személy is kezdeményezhet eljárást, akinek visszaéléssel vagy zaklatással kapcsolatos eseményről tudomása van.

Panasszal a színház igazgatójához, HR-vezetőjéhez, a szakszervezet elnökéhez, az Etikai Bizottsághoz az Eljárási Bizottság állandó jogász tagjának megkeresésével, valamint május 15-től az Üzemi Tanács elnökéhez lehet fordulni. Anonim módon pedig e-mailben lehet bejelentést tenni. Az etikai eljárást az Etikai Bizottság folytatja le, amelynek két állandó tagja – egy független jogász és egy pszichológus – és egy eseti tagja van. Az eseti tagot az Etikai Bizottság két állandó tagja együttesen választja ki a konkrét ügy jellegére és körülményeire figyelemmel egy olyan listáról, amelyet a Szakszervezet, az Üzemi Tanács és a Művészeti Tanács közösen állít össze.

Az etikai eljárás lefolytatása után az Etikai Bizottság javaslatot tesz a Vígszínház igazgatójának egy adott intézkedésre, ha megállapítja, hogy szexuális vagy egyéb zaklatás, hatalommal való visszaélés történt. A Vígszínház igazgatója kötelezheti a bepanaszoltat bocsánat kérésre, eltilthatja az adott magatartásról, kiadhat munkáltatói figyelmeztetést és súlyos esetben megszüntetheti a bepanaszolt munkaviszonyát, vagy felmondhatja a vele kötött szerződést.

A Vígszínház igazgatója kezdeményezte az Emberi Erőforrások Minisztériumánál és a Főpolgármesteri Hivatalnál, hogy az új Etikai Kódex kiterjeszthető legyen az intézmény ügyvezető igazgatójára és gazdasági igazgatójára is. Jelenleg az ő esetükben kizárólag a Fenntartóknak van jogosultsága etikai eljárást indítani.

A Vígszínház Etikai Kódexe és Eljárási Rendje az alábbi linken olvasható:
http://vigszinhaz.hu/etikai_kodex/index.php