Magyar

Hungarian Poetry Day 2022
2022. 03. 23.

As already a tradition, Vígszínház celebrated the Hungarian Poetry Day, the birthday of Attila József. On this event we also remembered Ágnes Nemes Nagy, of the of the most important figures of the 20th century Hungarian literature, who was born 100 years ago. 

The program was staged by He­ge­dűs D. Géza, the performing artists were: An­tó­ci Do­rottya, Bach Kata, Ba­lá­zso­vits Edit, Bor­bicz­ki Fe­renc, Brasch Bence, Böl­kény Ba­lázs, Csapó At­ti­la, Dino Ben­ja­min, Dobó Enikő, Ertl Zsom­bor, Gados Béla, Ha­lász Judit, He­ge­dűs D. Géza, Hegyi Bar­ba­ra, Hirt­ling Ist­ván, Hor­váth Sza­bolcs, Igó Éva, Józan Lász­ló, Ka­rá­cso­nyi Zol­tán, Kopek Janka, Ko­vács Pat­rí­cia, Koos Bog­lár­ka eh., Kö­ve­si Zsom­bor eh., Lu­kács Sán­dor, Maj­sai-Nyi­las Tünde, Már­kus Luca, Nagy-Ká­lózy Esz­ter, Orosz Ákos, Ru­dolf Péter, Se­ress Zol­tán, Stohl And­rás, Szán­tó Ba­lázs, Tar Re­ná­ta, Te­le­kes Péter,  Wun­der­lich Jó­zsef, Zol­tán Áron, Mes­ter Dávid.  

Képgaléria - A magyar költészet napja 2022