English

Moderációs szabályzat

A Vendégkönyv bárkinek lehetőséget nyújt a Vígszínház számára üzeneteket küldeni, ám annak érdekében, hogy sem a hozzászólók, sem a Vígszínház jogai ne sérüljenek a Vendégkönyv használata során, felhívjuk figyelmét a következő szabályokra, melyek minden hozzászólóra egyformán vonatkoznak.

Alapelvek:

 • A Vendégkönyv nyilvános: lehetőséget nyújt arra, hogy kedves látogatónk bármely Vígszínházat érintő témában kifejthesse a véleményét
 • A hozzászólások tartalmáért a szöveg írója felel.
 • A Vendégkönyvben megjelenő hozzászólások nem tükrözik a Vígszínház álláspontját, hanem a hozzászólások írójának személyes véleményét tartalmazzák.
 • A Vendégkönyv nem fórum, a beírók egymás közötti véleménycseréje privát e-mailek formájában történhet.
 • A Vendégkönyv moderált.
 • A Vendégkönyv-használat alapelveit, szabályzatát a Vendégkönyv használói kötelesek betartani.

Szabályok:

I., Felhasználó név (becenév) választás

A Vendégkönyvbe történő beíráshoz nevet, becenevet kell megadni. 

 1. Tilos obszcén, vulgáris nevek használata.
 2. Bármilyen faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata tilos.
 3. Kérjük, kerüljék a szándékosan megtévesztő neveket (például a Vendégkönyvben más által már használt neveket) és a hozzájuk tartozó e-mail címeket.
 4. Nem engedélyezett a reklám célú név, illetve a Vígszínház érdekeit sértő névválasztás.

II. E-mail cím megadása

Az e-mail cím megadása nem kötelező, ám amennyiben privát levelezést kíván folytatni a felvetett témában, az üzenet elküldésekor érdemes feltüntetnie e-mail címét is.

III., Hozzászólások

A személyeskedő hozzászólásokat, illetve azokat, amelyek hátráltatják a kulturált kommunikációt, moderáljuk.

 1.  A hozzászólás nem lehet zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő és másokat faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozásuk miatt bármilyen módon sértő.

  Azaz a hozzászólás nem tartalmazhat:
  • politikai agressziót, pártpolitikai agitációt,
  • bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sértő, vagy becsmérelő kijelentést,
  • nemzeteket, nemzeti jelképeket sértő vagy gyalázó, tiltott jelképeket tartalmazó bejegyzést,
  • gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas kijelentéseket,
  • rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, közveszéllyel fenyegető megjegyzéseket stb.,
  • jogszabályba ütköző bejegyzést,
  • jogszabálysértésre buzdító bejegyzést.
  • Kerülje az erőteljes érzelmi töltetű, az észérveket nélkülöző, csak a vita kedvéért írt, s a témához inkább csak lazán kapcsolódó, öncélú hozzászólásokat.
  • Tilos a moderátor által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból idéző bejegyzések, esetleg az azt kritizáló, sértő megjegyzések.
 2. Tilos továbbá:
  • mások személyiségi jogait (jó hírnév, becsület, emberi méltóság stb.) sértő bejegyzés,
  • mások személyes adatainak közzététele az érintettek beleegyezése nélkül,
  • mások kritizálása, durva kifejezések használata.
 3. Tartalmi követelmények:
  • Tilos ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása.
  • Tilos hosszú szövegek céltalan bemásolása.
  • Nem engedélyezettek azok a beavatkozások, amelyek megváltoztatják a Vendégkönyv méretét, megjelenését, illetve akadályozzák annak rendeltetésszerű használatát.
  • Nem engedélyezett a szövegnélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás.
  • A bejegyzések nem tartalmazhatnak \"html-tag\"-eket.
  • \"Warez tevékenység\", vagyis a szerzői vagy általában a hatályos jogszabályok) által védett bárminemű szoftver/adat/hanganyag/filmanyag/stb. jogosulatlan használatának elősegítése, terjesztése (pl. regisztrációs szám, crack megosztása, linkelés ezeket tartalmazó weblapokra). Továbbá tilos segítséget kérni ezek beszerzéséhez, használatához.
  • Nyílt vagy bújtatott reklámtevékenység nem megengedett.
  • Tilos üzleti érdekek megsértése: cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülöző vádaskodás, hitelrontás.

IV., Moderáció

A moderátor elsődleges feladata (a Moderációs Szabályzat alapján) a normális, emberi hangnemű véleménynyilvánítás körülményeinek fenntartása. A bejegyzések elküldésük után moderációra várakoznak, csak a moderátor jóváhagyása után jelennek meg.

 1. Az alapelvek, illetőleg a szabályok megsértése, moderátori figyelmeztetést vonhat maga után.
 2. A Vendégkönyv szabályzatába ütköző hozzászólásokat a moderátor szerkesztheti, és a kifogásolható részt törölheti.
 3. A Vendégkönyv szabályzatának elveit sértő hozzászólásokat a moderátor nem engedélyezi.
 4. A moderátortól, webmestertől e-mailben lehet moderációt kérni.
  Amennyiben a felhasználó kéri, a moderátor törli a felhasználót sértő bejegyzést.
 5. Bármely moderátori döntéssel kapcsolatos vitának a Vendégkönyvben nincs helye. Az ilyen jellegű kérdéseket, problémákat a moderátoroknak címzett magánlevélben lehet megvitatni.

 (A Vígszínház fenntartja jogot, hogy a moderációs alapelveket bármikor, saját hatáskörében megváltoztassa.)

Moderátor